Oversættelse af artikel

Om Dansk TT-Klub

Dansk TT-Klub er et fællesskab af modeljernbanefolk, som interesserer sig for modeljernbaner i størrelse TT, skala 1:120.

Klubben er hjemmehørende i Københavnsområdet, men organiserer TT-interesserede over hele landet.

TT-Klubben bygger bl.a. på et moduanlæg, som vises på udstillinger i ind- og udland.

Formand er Martin Kristensen.

 

Du kan kontakte os på mail:

 

ttklub@yahoo.dk

Nyt på siden:

 

Nyhedsbrev lagt op den 12.4.2016

 

Nyhedsbrev lagt op den 16.8.2015

 

Nyhedsbrev lagt op den 3.12.2014

 

Artikel fra TILLIG CLUB-AKTUELL om vores modulanlæg. Se link på forsiden til PDF af artiklen samt oversættelse til dansk (1.10.2014)

 

Læs om bygningen af en dansk DSB litra N i TT under menupunktet DSB i TT (3.4.2014)

Oversættelse af artikel i Tillig TT-Club Aktuell 3/2014:

TT-Klubanlæg: Dansk TT-Club

Det begyndte for 12 år siden. På initiativ af den danske TT-importør mødtes danske TT-venner i København. Man ville skabe et interessefællesskab og et forum for spor TT i Danmark, hvilket førte til dannelsen af Dansk TT-Klub.

Og så gik det løs: man planlagde et modulanlæg efter DR-forbillede (Deutsche Reichsbahn) i epoke III/IV, som vi i dag vil præsentere jer for.

Styringen af anlægget bliver foretaget af et fuldautomatisk system med blokstyring. Det er en kompleks analogstyring udviklet af den tyske modelbanemand Lutz Näther. Klubben lægger stor vægt på at køre med korrekte togstammer, hvor vogne og lok passer sammen. Der køres overvejende med elektriske og diesel lokomotiver, men indimellem også enkelte damplokomotiver.

I sin 12-årige historie har klubben deltaget i 23 udstillinger. Tre af dem var i Tyskland, senest ”Erlebnis Modellbahn” i Dresden. Den danske TT-Klub har for tiden omkring 20 medlemmer.

Efter 10 år byggetid består anlægget af 15 segmenter, der kan opstilles i forskellige variationer. I den mellemste variant har anlægget en størrelse på 7,5 gange 4,5 m. Geografisk er anlæggets motiv de sydlige dele af det tidligere DDR (Sachsen/Tühringen), uden at der dog et tale om et konkret forbillede. Banestrækningen ligger ligger tæt ved grænsen til Tjekkoslavakiet, sådan at man også kan køre med tog fra CSD i den grænseoverskridende trafik.

Anlæggets midtpunkt er banegården Hagenau – en gennemgangsbanegård på en dobbelt- og enkeltsporet strækning. På banegården er der et stort remiseanlæg til diesel- og ellokomotiver, og hvor der også er stationeret en række specialkøretøjer som en sneplov, jernbanekran, overledningsrevisionsvogn og et DR standard hjælpetog.

Et særligt tiltrækningspunkt ved banegården Hagenau er den tilgrænsende smalsporsbanegård. Den store smalsporsbanegård har typiske lave perroner, rangerspor og to transportvognsgruber for rangeringen af normalsporede godsvogne over på smalsporede transportvogne. Man kan også opdage en remise, en omladehal, en vaskegrube (til udvaskning af kedler) og en segmentdrejeskive. Smalsporbanens fri strækning længde er nu 10 meter, og bliver udbygget i den kommende tid. Den skal ende i endnu en smalsporbanegård. Undervejs skal der være en papirfabrik, som skal betjenes af transportvognene med normalsporede godsvogne.

Den anden store banegård er Alt-Mittweida. Den tjener både som gennemgangsbanegård og krydsningsbanegård. Den kan samtidig rumme 4 togsæt. Ved banegården ligger den historiske bykerne i Alt-Mittweida med markedsplads, kirke, ølhave, et brændende hus, et hus under nedrivning osv. I Alt-Mittweida er der to andre store attraktioner. For det første en dobbeltsporet sporvognsstrækning i TTm, der kører gennem den gamle bykerne. For det andet Cirkus Busch. Et klubmedlem har bygget dette i næsten komplet selvbyg. Gennem den åbne teltdug kan man se de omhyggeligt lavede detaljer: artister, musikanter og dyr i manegen.

I Alt-Mittweida er der også et boligområde med de dengang typiske betonelementblokke og et supermarked fra 1970-erne.

I klubben er der hele tiden nye idéer. For tiden bygges der på nye segment: En banegård med i alt 10 spor; et remiseanlæg med drejeskive og remise med 17 stande; en skjult opstillingsbanegård der kan rumme 8 tog i automatisk blokstyring. I løbet af tre år regner man med, at de store anlæg kan vises på udstillinger; sikkert også på udstillinger i Tyskland.

En grupper medlemmer er også begyndt at bygge et anlæg efter dansk forbillede. Indtil ny er de først tre moduler med en længde på 3,6 meter blevet bygget. De forestiller en typisk dansk by ved en ensporet strækning med international togtrafik. I om- og selvbyg er der med udgangspunkt i tyske modeller skabt en række danske lokomotiver og vogne. Således er en tysk BR 50 blevet ombygget til en dansk Litra N godstogsmaskine. I den danske TT-Klub tænker man også over at lave en småproduktion af danske eksprestogs personvogne. I TILLIGs program finder man jævnligt danske godsvogne, og også danske lokomotiver som fx en MY (NoHAB) fra DSB.

 

 

Copyright © 2012 CompanyName.com