TT Historie

Om Dansk TT-Klub

Dansk TT-Klub er et fællesskab af modeljernbanefolk, som interesserer sig for modeljernbaner i størrelse TT, skala 1:120.

Klubben er hjemmehørende i Københavnsområdet, men organiserer TT-interesserede over hele landet.

TT-Klubben bygger bl.a. på et moduanlæg, som vises på udstillinger i ind- og udland.

Formand er Martin Kristensen.

 

Du kan kontakte os på mail:

 

ttklub@yahoo.dk

Nyt på siden:

 

Nyhedsbrev lagt op den 12.4.2016

 

Nyhedsbrev lagt op den 16.8.2015

 

Nyhedsbrev lagt op den 3.12.2014

 

Artikel fra TILLIG CLUB-AKTUELL om vores modulanlæg. Se link på forsiden til PDF af artiklen samt oversættelse til dansk (1.10.2014)

 

Læs om bygningen af en dansk DSB litra N i TT under menupunktet DSB i TT (3.4.2014)

Baggrundshistorien for nutidens største TT-producent, TILLIG:

 

Fra Zeuke til Tillig - en historie om op og nedture i TT

 

Efter krigen var modeljernbaneproduktionen i DDR (Østtyskland) kun ganske beskeden. En af pionererne var Werner Zeuke, der allerede før krigen var kendt for sine produkter i størrelse 0. Produktionen i de første efterkrigsår var meget primitiv pga. materialemangel. Et gennembrud for produktionen af modeljernbaner i størrelse H0 kom i starten af 50-erne, idet en række mindre producenter blev samlet under mærket PIKO med hovedsæde i legetøjsbyen Sonnenberg.

 

Et signal om, at noget nyt var på vej, var en artikel i DDR-modeljernbanetidsskriftet "Der Modelleisenbahner" i 1956. I denne artikel blev det fastslået, at fremtiden for modeljernbanerne lå i de små størrelser H0 og TT, hvorfor produktionskapaciteten burde koncentreres her. Dette var helt på linje med DDR´s officielle politik i retning af, at hobby skulle engagere den almindelige befolkning i opbygningen af det socialistiske samfund. Og modeljernbaner i størrelse 0 og S var ganske enkelt ikke tilgængelige for den "almindelige" befolkning pga. den høje pris og folks begrænsede plads.

 

Zeuke-TT opstår

 

I slutningen af 1956 meddelte firmaet Zeuke & Wegwerth, at de ville indstille produktionen i 0 og i stedet opbygge en produktion i TT. I 1957 præsentere Zeuke de første modeller: tenderlok BR 81, expreslokomotiv BR 23.10 samt den vesttyske (!) V 200. Endvidere forskellige person- og godsvogne samt et komplet skinnesystem! Serieproduktionen begyndt i 1958, og blev straks en kæmpesucces, ikke mindst fordi lokomotiverne og vognene var langt mere skala-tro og realistiske end det meste, som blev produceret i H0 og TT.

 

Zeuke producerede mange af modellerne i to varianter: billige Start-modeller og dyrere Hobby-modeller. Start-modellerne blev bl.a. solgt i billige batteri-startsæt - i 60-ernes Danmark var prisen for et sådant startsæt omkring 35,- kr ! Nu kunne alle være med i modeljernbanehobbyen!

 

Succes i 60-erne

 

Op gennem 60-erne steg produktionen betydeligt, og Zeuke skiftede i 1966 adresse til et nyt fabrikskompleks i Storkower Strasse i Østberlin. En mængde nye modeller blev præsenteret: BR 92, V 180, V 36, T 334, T 435/V 75, E 94 og E 11/42. Tilsvarende kom der nye vogne - bl.a. de østeuropæiske statsbaners standardvogn type-Y - i kun let forkortede udgaver.

 

Et særligt kapitel var Zeukes danske modeller: 1969 præsenterede Zeuke således NOHAB-lokomotivet i en dansk DSB (litra MY) og en ungarsk MAV (M61) udgave. Senere kom også en grøn belgisk NOHAB-maskine. Modellen var ganske vellykket, og kan stadig efter 35 år fint benyttes på danske TT-anlæg. Modellen var i produktion til ca. 1990, men kan stadig købes brugt. Modellen var i den gamle vinrøde bemaling med vingehjulet, havde træk på fire aksler samt skiftende frontbelysning. Zeuke producerede endvidere tre danske kølevogne (hvid, Tuborg og Carlsberg) samt et fantasilokomotiv, nemlig en tjekkisk T 334 bemalet i grøn som litra MH!

 

Op gennem 60-erne oplevede Zeuke en stor eksport-succes til mange lande i Vesteuropa, herunder også Danmark, samt til hele det socialistiske Østeuropa samt Sovjetunionen. Modeludvalget var stærkt præget af de socialistiske lande, ikke mindst var der mange tjekkoslovakiske CSD lokomotiver og vogne i programmet. Modeljernbaner fra DDR blev udvekslet med Skoda-biler fra Tjekkoslovakiet.

 

Nationalisering - fra Zeuke til VEB Berliner TT-Bahn (BTTB)

 

I marts 1972 blev det delvist privatejede Zeuke & Wegwerth nationaliseret af den østtyske stat, og skiftede navn til VEB Berliner TT-Bahn (VEB=Folkeejet Virksomhed). Werner Zeuke fortsatte de første år som forretningsfører på statens vegne, og den udvikling der var påbegyndte i 60-erne, fortsatte nu under de nye ejerforhold. Skinne-systemet blev udvidet, og en række nye lokomotiver og vogne så dagens lys i løbet af 70-erne og 80-erne. Nævnes kan damplokomotiverne BR 56, 86 og 01 (den sidste med motor i tenderen), diesellokomotivt BR 119 samt el-lokomotivet BR 250.

 

Produktionen blev udvidet kraftigt; mest for at dække den umættelige efterspørgsel fra DDR og de øvrige østeuropæiske lande. I slutningen af 80-erne beskæftigede BTTB omkring 800 medarbejdere, og havde en dagsproduktion på 1780 lokomotiver og 5880 vogne! Vist noget nær Europa-rekord! (½ mill. lokomotiver og 1,8 mill. vogne om året !)

 

Murens fald og den tyske genforening ændrede totalt betingelserne for BTTB. Hele det østeuropæiske marked faldt bort, befolkningen i det tidligere DDR fik andre bekymringer end modeljernbaner ligesom konkurrencen fra de vestlige modeljernbaneproducenter var hård. TT havde i høj grad overlevet pga. DDR´s og Østeuropas isolation fra udviklingen indenfor modeljernbanerne i Vesteuropa.

 

Tillig - TT redningsmanden

 

I begyndelsen af 90-erne blev BTTB reprivatiseret, og kaldte sig en overgang BTTB-Zeuke. Firmaet gik efter kort tid konkurs, og mange frygtede for TT-størelsens fremtid. Redningen viste sig imidlertid hurtigt i form af firmaet Tillig. Tillig havde allerede i DDR-tiden været leder af firmaet Pilz, som var verdenskendte for deres modelspor i størrelse H0. Efter genforeningen havde Tillig købt Pilz, og videreført det som privat firma. Pilz havde længe ønsket at udvikle et modelspor i TT, men pga. kapacitetsmangel i DDR-tiden var det kun blevet ved planerne. Nu så Tillig en chance for at realisere TT-modelsporet, samtidig med at han håbede at kunne føre TT-produktionen af lokomotiver og vogne videre under de nye forhold på Pilz-værket i Sebnitz.

 

Som det senere skal beskrives lykkedes det til fulde, og Tillig-TT-Bahn er i dag en af de førende europæiske modeljernbaneproducenter!

 

Poul-Erik Bjørn Nielsen, april 2003

 

Link til TILLIGS hjemmeside

 

Link til tysksprogt hjemmeside om TT-historie

 

Tri-ang-TT - en engelsk TT historie

 

Tri-ang producerede i en kort årrække fra 1957-1964 modeljernbaner i engelsk TT skala, svarende til ca. 1:110 i kontinental sammenhæng. Sporvidde 12 mm som i den kontinentale TT skala.

Tri-ang udviklede på ganske få år et ret omfattende sortiment i TT, hvorefter produktionen blev indstillet til fordel for den engelsk skala 00 ca. 1:150 på 9mm sporvidde (modsvarende kontinental skala N).

Tri-angs TT modeller var ganske flotte efter tidens standard, men desværre kunne TT-skalaen ikke finde fodfæste i England, så storproduktion af engelsk TT varede kun en kort årrække....desværre.

 

LINK til Nostalgi-hjemmeside om Triang-TT

 

Du kan læse mere om Triang-TT på denne hjemmeside.

 

 

Amerikansk TT

 

TT-historien startede egentlig slet ikke i Europa men i USA. I 1946-1947 gik firmaet HP Products på markedet i USA med to forskellige startsæt og skinner samt annoncerede deres planer for et fuldt udbygget TT-program. HP´s TT-program var det første seriøse forsøg på at udfordre de større skalaer 0 og H0, som indtil da havde domineret markedet for modeljernbaner i USA og Europa.

 

I løbet af 50-erne kom der flere nyheder fra HP og en række mindre firmaer meldte sig også som TT-producenter. HP havde nogen succes, og flyttede i 1960 til større produktionslokaler.

I starten af 60-erne kom der imidlertid øget konkurrence fra den mindre N-skala, som nu var blev lanceret, og i 1963 måtte HP indstille productionen grundet manglende finansiering.

 

HP Products TT-produktion blev desværre aldrig særlig omfattende - man beskæftigede aldrig over 10 beskæftigede.

 

TT-skalaen eksisterer fortsat i USA, hvor firmaet Golden Coast producerer en række flotte godsvogne fra forskellige amerikanske jernbaneselskaber. Ellers klarer man sig med om og selvbyg udfra eksisterende modeller eller byggesæt.

 

TT-forumet TTnut på nettet en en værdifuld kilde hvis man vil vide mere om amerikansk TT.

 

LINK til TT-nut

 

ROKAL TT

Rokal historien 1946-1976 - succes og fiasko

 

Allerede før 2. Verdenskrig var trenden i retning af mindre modeljernbaner begyndt. Mange private havde ikke mulighed for at opbygge en modeljernbane i størrelse 0 eller S, og derfor præsenterede bl.a. Märklin modeljernbaner beregnet for hjemmebrug i størrelse H0 (1:87, 16,5 mm sporvidde). I USA var man i begyndelsen af 40´erne begyndt med de første skridt i retning af endnu mindre modeljernbaner, nemlig størrelse TT (1:120, 12 mm sporvidde). TT stod for Table Top, altså en modeljernbane som kunne opbygges på en spisebordsplade.

 

Rokal-TT fødes i 1946

 

I Vesttyskland var pioneren Eugen Engelhardt, som i 1946 fik ejeren af ROKAL-amaturværkerne i Lobbrich i Rhinlandet, med på ideen om produktion af modeljernbaner i størrelse TT. Eugen Engelhardt blev ansat til at lede produktionen af det som dengang var verdens mindste serieproducerede modeljernbane.

 

De gyldne år

 

1947 var "Rokal Klein-Elektrobahn" færdigudviklet, og i 1948 blev modeljernbanen præsenteret på Nürnberg Legetøjsmessen. Kort efter præsentationen vandt Rokal mange tilhængere i Rhinlandet, Nordtyskland, Holland og Belgien. I 1955 ændres navnet officielt til Rokal-TT-Modeljernbane, og produktionen omfattede snart 200 medarbejdere.

 

Milepæle i udviklingen af nye modeller var Santa Fe-Expressen til det amerikanske marked, samt BR 03, 24 og 85. De sidste damplokomotiver var omkring 1960 fuldt ud på højde med hvad der fandtes i HO. Højdepunktet blev nået i 1967 med præsentationen af et nyt skinnesystem med nysølv-skinner på plastsvellebånd samt et komplet TEE-tog "Rheingold"med el-lok E 03 og dertil hørende vogne.

 

Rokal førte et bredt program af lokomotiver, vogne og signaler. Men i midten af 60-erne fik Rokal-TT for alvor konkurrence af en ny mindre modeljernbane, nemlig skala N (1:160, 9 mm sporvidde). Først fra Arnold Rapido, siden fra Fleischmann og MiniTrix. Endvidere begyndte mange af Rokals produkter fra 50-erne at virke temmelig gammeldags - både udseendemæssigt og teknisk.

 

Endvidere havde Rokals modeller det problem, at de ikke kunne køre på TT-Zeukes mere modelmæssige skinner. Hjulflankerne på Rokals hjul overholdt ikke NEM-normerne, men var både for brede og høje - de kunne ikke gå gennem Zeukes sporskifter. En kombination af de to fabrikater - som ellers ville have været oplagt - var således meget vanskelig.

 

I 1967/68 kom den samlede Rokal-amatur-koncern ud i en alvorlig økonomisk krise, og midlerne til udviklingen af Rokal-TT blev skåret drastisk ned. For at redde Rokal-TT indledte man et samarbejde med TT-Zeuke i DDR (Øst-Berlin), som i de foregående år også havde vundet et stort marked i Vesteuropa. I 1969 blev de sidste Rokal-TT nyheder præsenteret - disse var dog alle TT-Zeuke-modeller, som blot havde andet påtryk samt andre hjul og koblinger.

 

 

Slutningen - Rokal og Röwa konkurs

 

I 1970 var Rokal-TT ikke længere repræsenteret på Nürnberg Messen, og gradvist forsvandt den fra hylderne i hobbyforretningerne. 1971 blev modeljernbaneafdelingen af Rokal-amaturværkerne solgt til modeljernbaneproducenten Röwa. Salget til Röwa blev ingen succes, idet også dette firma, der frem for alt var kendt for sine 4-akslede personvogne i korrekt H0-målestok, heller ikke havde tilstrækkelig med kapital. I 1976 måtte Röwa lukke. Mig bekendt nåede Röwa kun en gang at have TT med i sit katalog; alt sammen gamle kendinge fra Rokal og Zeuke/BTTB. Kun en ny vogn blev produceret i begrænset antal, nemlig en 2-akslet containervogn.

 

Med Rokals og Röwas konkurser sluttede TT-historien i Vesttyskland for godt 15 år. Mange TT-modeljernbaner blev pakket ned, og man steg om i andre størrelser, frem for alt H0 og N. Enkelte holdt dog fast ved den "ideelle" TT-størrelse og klarede sig igennem med småserieprodukter fra Vesttyskland og materiel fra Zeuke/BTTB fra DDR.

 

En ny begyndelse for TT i Vesteuropa og den vestlige del af Tyskland skulle dog komme med den tyske genforening i 1989/90 - læs herom i en senere artikel om Tillig-TT.

 

Læs endvidere ovenfor om TT-Zeuke i DDR.

 

LINK til ROKAL NOSTALGI-SIDE

 

Poul-Erik Bjørn Nielsen, april 2003

Copyright © 2012 CompanyName.com