Nyhedsbrev december 2014

Om Dansk TT-Klub

Dansk TT-Klub er et fællesskab af modeljernbanefolk, som interesserer sig for modeljernbaner i størrelse TT, skala 1:120.

Klubben er hjemmehørende i Københavnsområdet, men organiserer TT-interesserede over hele landet.

TT-Klubben bygger bl.a. på et moduanlæg, som vises på udstillinger i ind- og udland.

Formand er Martin Kristensen.

 

Du kan kontakte os på mail:

 

ttklub@yahoo.dk

Nyt på siden:

 

Nyhedsbrev lagt op den 12.4.2016

 

Nyhedsbrev lagt op den 16.8.2015

 

Nyhedsbrev lagt op den 3.12.2014

 

Artikel fra TILLIG CLUB-AKTUELL om vores modulanlæg. Se link på forsiden til PDF af artiklen samt oversættelse til dansk (1.10.2014)

 

Læs om bygningen af en dansk DSB litra N i TT under menupunktet DSB i TT (3.4.2014)

Copyright © 2012 CompanyName.com

Juletid er MJ-tid – nyhedsbrev fra Dansk TT-Klub, december 2014

Vintermørket har nu sænket sig, og aktiviteten i haver og sommerhuse ligger stille. Der er derfor al mulig grund til at kaste sig over modeljernbanen med fornyet energi.

 

På TT-fronter er der meget nyt at berette om. Dette nyhedsbrev vil derfor handle om:

-Væsentlige nyheder fra de store TT-producenter i de seneste måneder

-Nye danske vogne fra Tillig

-Nyt fra klubbens danske modulanlæg og udstillingen i Helsingør

-Udstillingen på Hobbymessen

-Foråret 2015 - udstillinger i Vojens og i Køge

 

Nyheder fra de store TT-producenter:

Siden sidste nyhedsbrev er der kommet mange spændende nyheder. Kun de vigtigste omtales her.

 

Tillig har udleveret deres BR 38 (P8) i flere forskellige varianter. Foreløbig er der kommet en variant fra DR i epoke 3 med lang tender; en DB variant med kort tender og en epoke 2 DRG ligeledes med kort tender. BR 38 var en af de mest byggede tyske maskiner og var aktiv hos forskellige baneselskaber i perioden 1912 til midt 70-erne. Maskinen var tænkt som en stor, preussisk (KPEV) persontogsmaskine, men kørte i sin lange karriere næsten alle typer tog: persontog, eksprestog, godstog, nærtrafiktog, arbejdstog m.v. Som et kuriosum havde DSB tre maskiner (litra T), som kørte i Jylland i perioden slut 40-erne til slut 50-erne.

Tilligs maskine er konstrueret efter ”baukasten-princippet”, så den kan laves i utallige varianter uden at formene skal laves nye fra grunden. Der kommer bestemt også en variant, som kan ombygges til den danske T-maskine med decals fra KM-text (bestil gennem Din-og-Min Hobby).

 

KRES har udleveret en anden spændende nyhed, nemlig SVT type Köln (Schnell Verbrennungs Triebwagen = Lyntog). SVT Köln var den tredje type tyske lyntog i 30-erne, og kom i tjeneste hos DRG i 1938. Efter krigen havnede en del af disse togsæt hos DR i DDR, og blev indsat i internationale forbindelser. Således kørte SVT-Köln også Neptun-express København-Østberlin i perioden ca. 1965-1970, og var en hyppig gæst sammen med DR´s SVT 18.16 på Københavns Hovedbanegård. Begge typer laves af KRES, og vil være en pryd på ethvert dansk anlæg i sen epoke 3.

 

Arnold (den kendte N-producent) har i TT udleveret BR 251 fra DR i 3 udgaver: DR epoke 3, DR epoke 4, DBAG epoke 5. BR 251 er et stort elektrisk 6-akslet godstogslokomotiv. Lokomotivet blev i 60-erne bygget som en videreudvikling af E42 (senere BR 242), der var et universallokomotiv til DR´s hovedstrækninger. BR 251 blev udviklet specielt til Rübeland-banen i Harzen, hvor det skulle køre de tunge kalktransporter. Rübeland-banen havde et andet strømsystem end DR´s øvrige net, så BR 251 kunne kun køre her. Der blev bygget omkring 20 stk. til indsats på Rübeland-banen. Jeg vil imidlertid vælge at se bort fra denne begrænsning (det er vel de færreste som har bygget en model af Rübeland-banen!), og vil indsætte den flotte og trækkraftige model på almindelige anlæg.

 

Endelig skal det nævnes, at Beckmann nu er begyndt at udlevere sin BR 41 efter flere års tilløb. Maskinen har længe stået øverst på min ønskeseddel, og jeg glæder mig til at kunne indsætte denne flotte maskine. BR 41 blev udviklet som et universal-damplok med fire trækkende hjulsæt. Maskinen blev i virkeligheden fra 1938 indsat foran persontog, eksprestog og hurtige godstog, og var pga sin hjuldiameter og 4 trækkende aksler og en potent dampmaskine særlig velegnet til indsats i bakket terræn, hvilket der er meget af i mellem-Tyskland. Maskinen kørte efter krigen med succes hos både DR og DB. Den første variant Beckmann udleverer er en DR reko-maskine (ny kedel, forvarmer mv.) fra epoke 3 og 4. Udførelsen sætte nye standarder inden for modeller af damplokomotiver i skala TT. En fantastisk flot og anvendelig maskine.

Ud over de omtalte nyheder er der kommet en mængde nye vogne fra flere producenter. Man kan orientere sig om disse på producenternes hjemmesider (se linksamlingen). På vores nyhedsbrev fra foråret her på hjemmesiden ligger der link til de vigtigste producenters hjemmesider.

 

Nye dansk vogne fra Tillig

Tillig har udleveret sine to danske efterårsnyheder i TT. Det er en tankvogn fra Jansen Benzin, der var et stort dansk benzinselskab i 50-erne (Kat.nr. 95837), og tankvogn fra Dansk Esso (Kat.nr. 17400). Det er forskellige vogne, og begge vil smykke et dansk epoke 3 anlæg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan læse mere om de to vogne på vores facebook side.

 

TT-modulanlægget Alsted

Tidligere på året begyndte vi bygningen af grundelementerne i vores danske modulanlæg i epoke 3 og 4. Se menupunktet ”DSB i TT” her på siden, samt foto på vores facebookside af byggeriets fremskridt.

Der er blevet lagt skinner samt en del ballast. Sporplanen er ændret ift. den plan, der er skitseret på hjemmesiden. Der er nu dobbelt udkørsel mod venstre (statsbane yderst / privatbane inderst) om til den fælles skjulte banegård. Endvidere er der indlagt et afgreningsspor mod venstre kant fra statsbanesporet. Dette kan bruges til senere at tilkoble yderligere strækningsmoduler med virksomheder, trinbræt og stationer efter medlemmernes lyst og evner. Alle kan således bygge et eller flere moduler, der kan sættes på i vilkårlig rækkefølge.

De næste opgaver på modulanlægget er det elektriske arbejde; ballast i alle spor samt begynde at bygge landskab og bygninger efter dansk forbillede.

Modulanlægget blev for første gang præsenteret på Modeljernbanedagene på Teknisk Museum i september i år.

 

Hobbymessen i Valby-hallen 1.-2.november 2014 og videre planer

Vi præsenterede igen vores DR modulanlæg epoke 3 & 4 på Hobbymessen. Anlægget er for så vidt bygget færdigt i sin nuværende form. Nyt var den store smalsporsbanegård i Hagenau, hvor der en indsat en masse autentisk saksisk smalsporsmateriel herunder flere damplokomotiver; skinnebus; gods- og personvogne samt transport af normalsporede godsvogne på smalsporsvogne. På udstillingen fik vi usædvanligt mange positive tilkendegivelser og kom i kontakt med en masse seriøse MJ-folk. Anlægget kørte perfekt i automatisk blokdrift i to dage, med mange vekslende togstammer.

En besøgende var så venlig at tage video af anlægget og lægge det på YouTube. Du kan se videoklippet her.

 

Igennem flere år har vi i klublokalerne arbejdet på en stor udvidelse af modulanlægget: stor ny gennemgangsbanegård med 4 hovedspor; perronhaller samt S-bane; automatisk drift af busser (Faller Car-system i TT) og sporvogne. Hertil en skjult banegård med 8 gennemgående spor. Endvidere en total revision af vores gamle remiseanlæg – der blive nu en rundremise med 17 opstillingsspor; ny filigran drejeskive; nye omgåelsesspor og, og, og….

Det udvidede anlæg (der dækker en grundflade på godt 80 m2) præsenteres på DMJUs udstilling i Køge den XXX. Landskab mv. vil ikke være færdigt, men togdriften vil fungere på det samlede nye store anlæg. Vi glæder os!

 

Forårets udstillinger

Vi udstiller på TOG2000 i marts i Vojens . Her vil vores danske anlæg være i centrum, og måske vil vi tage remisemodulet med, så Martin og andre kan arbejde på det i udstillingsdagene. Så er du nysgerrig over for vores nye projekter skal du komme til Vojens.

 

Vi udstiller endvidere med den store variant af vores DR anlæg i Køge til DMJUs udstilling den 25.-26.april 2015. Der vil være drift på den over 30 meter lange hovedstrækning, samt en masse andet. Det bliver rigtig stort, så kig forbi i Køge! Endvidere udstiller vores venskabsklub fra Pirna deres store TT-anlæg i Køge – så der bliver masser af TT i Køge….vel mødt

 

Og så det sidste:

 

Alle klubbens venner og medlemmer ønskes en god jul og et godt nytår!

 

Poul-Erik, 3.12.2014