Alsted - planer om et TT-anlæg med DSB-tema

Om Dansk TT-Klub

Dansk TT-Klub er et fællesskab af modeljernbanefolk, som interesserer sig for modeljernbaner i størrelse TT, skala 1:120.

Klubben er hjemmehørende i Københavnsområdet, men organiserer TT-interesserede over hele landet.

TT-Klubben bygger bl.a. på et moduanlæg, som vises på udstillinger i ind- og udland.

Formand er Martin Kristensen.

 

Du kan kontakte os på mail:

 

ttklub@yahoo.dk

Nyt på siden:

 

Nyhedsbrev lagt op den 12.4.2016

 

Nyhedsbrev lagt op den 16.8.2015

 

Nyhedsbrev lagt op den 3.12.2014

 

Artikel fra TILLIG CLUB-AKTUELL om vores modulanlæg. Se link på forsiden til PDF af artiklen samt oversættelse til dansk (1.10.2014)

 

Læs om bygningen af en dansk DSB litra N i TT under menupunktet DSB i TT (3.4.2014)

Tanker om modulanlæg i TT med DSB-tema:

Stationen Alsted – tog til Gedser og Rødby

-Anlægget skal kunne transporteres nemt i fx en stationcar

-Tema DSB. Anlægget skal primært vises i Danmark, og det kunne være interessant hvis vi kan vise, at man godt kan kører DSB (+ internationale tog med DB og DR materiel) i TT. Endvidere vil det vise, at meget af det tilbehørsmateriale, der allerede findes, kan anvendes i TT.

-Anlægget skal være realistisk, og der skal tilstræbes et rimeligt højt niveau i sporlægning, landskabsbygning, bygninger m.v.

-Anlægget laves som epoke 3 til 6 dvs. 1950-erne til i dag

-Alsted ligger på en tænkt enkeltsporet strækning hvor der kører internationale tog til Gedser og Rødby (dette for at retfærdiggøre kørsel med DB og DR materiel). Det er en tænkt station på strækningen mellem Storestrømsbroen og Nykøbing Falster, hvor hovedstrækningen kun er enkeltsporet. Det er altså ikke nogen konkret eksisterende station (men det kunne den have været!)

Udførelse:

-3 moduler af 120x95

-Patinaxovergange og datakabelsamlinger

-Løs styrepult, som kan opstilles variabelt alt efter forholdene

-Digitalt (Lenz/ESU) – sparer en masse kabler til sporafsnit

-Skinner TILLIG med EW2/evt. flex sporskifter

-Signaler: DSB daglyssignaler med LED fra Togdillen (str. N men passer fint i TT) – der skal kun bruges signaler til udkørsel (bloksignaler eller kørevejssignaler – 6 stk)

-Bygninger: Auhagen station Wittenburg med pakhus, andre ”danske” bygninger fra Auhagen, Heljan m.v. Nogen bygninger laves, så de kan udskiftes alt efter hvilke epoke der køres. Fx ser en BRUGSEN-forretning forskellige ud i 60-erne og i dag! Tilsvarende gælder fx en benzinstation - CALTEX i 60-erne og Statoil i dag. Med lidt fiffighed kan nogle få bygninger udskiftes, hvilket totalt ændre tidsbilledet. Derimod ser en gammel kro ens ud i alle epoker, og tilsvarende kan privathuse, boligblok m.v. laves epokeneutrale.

-Bilmateriel kan godt ordnes til alle epoker (bedst epoke 3+4)

-Stationen Alsted med udkørsel i begge ender er synlig for publikum (dybde 65 cm – skjult banegård dybde 30 cm) – anlægget er delt på langs af en baggrundskulisse.

-Kun i et niveau (niveau 0)

-Bygges og finansieres af de klubmedlemmer som er aktive på anlægget

Kørende materiel:

-Loks: damp i epoke 3 DSB litra N (ombygges fra TILLIG BR 50 Altbau, P-E), litra T (ombygges fra TILLIG eller ROCO BR 38, P-E), evt. litra Q rangermaskine fra BTTB BR 92 (P-E)

-Diesel: litra MY (diverse fra TILLIG samt omlakeringer fra Trinbrættet, bl.a. som Banetjenesten samt Kagedåsen), litra MZ III (Ivan har bygget en vha Shapeways overdel), Köf fra Arnold (P-E), Rangertraktor 1 kun epoke 3 (TILLIG V36 - Ivan).

-Selvbyg af DSB litra MO-motorvogn (P-E)

-Vogne: personvogne epoke 3 og 4 litra CL (Ivan bygger 4 stk fra Shapeway vognkasser, med originale bogier han har fået støbt); B-typen epoke 4+5 som vi har stående i vitrinen (BTTB Y-vogne); nye B-type vogne som Ivan bygger efter vognkasser fra Shapeway; diverse godsvogne fra BTTB/Tillig epoke 3-5: ølvogne, kølevogne, tankvogne – Dansk Esso, Texaco samt Villadsen Ringsted – samt åbne godsvogne. Der kommer fra ROCO en ny DSB godsvogn med skydedøre epoke 4-5 her i efteråret. Endvidere litrering af UIC materiel til danske vogne fx PE-vogne (åben godsvogn), Ks og S-typer og Eaos, lukkede godsvogne G og Gbs, tankvogn Aarhus Oliemølle, Brugsen kølevogn mv.). Overføringsmærker til litrering fra KM-tekst og Stoppel Hobby.

Kørsel på anlægget:

-Danske persontog med litra T eller My. I epoke 3+4 CL-vogne og andet selvbyg fx pakvogn; i epoke 4+5 My med B-type; epoke 4+5 litrea MZ med diverse danske personvogne

-Dansk motortog med MO og Bhs styrevogn

-International tog med My og Mz og tyske materiel fra DB og DR, Mitropa+DSG sovevogne, russiske sovevogne mv. + suppleret med danske materiel, dansk liggevogne (Skiløberen) m.v.

-Godstog i alle epoker af blandet dansk og europæisk materiel. Trækkraft My, Mz og litra N.

-Rangering med Köf eller Traktor 1 af godsvogne i Alsted til øldepot, oliedepot samt læssevej og pakhus.

-Hvis anlægget bygges som skitseret vil der kunne køre fire togstammer + motortog samtidigt. Hertil endvidere selvstændig rangering på stationsspor.

100% digital manuel betjening, men med mulighed for at stille kørevej (matrix) samt automatisk tilbagestilling af udkørselssignaler på rød.

Der vil ved digitalkørsel være køreopgaver nok til 2 personer, men det kan også enmandsbetjenes. Ved udstillinger kan en tredje person snakke med publikum.

Senere kan sporskiftere og signaler omstilles til digital drift (kræver blot en sporskiftedekoder), så man kan køre automatisk via bærbar PC på hovedstrækningen, mens man kan rangere manuelt på stationssporene. Dette ville være en perfekt løsning hvis man kun var 1-2 personer på en mindre udstilling. Med det ret begrænsede antal sporskifter på hovedstrækningen vil det være en overkommelig udskrivning. Teoretisk kan det klares med 4 automatiserede sporskifter ved automatisk kørsel med 3-4 togstammer.

Skitse til sporplan:

-Stationen Alsted: to gennemgående hovedspor, hvor modgående tog kan krydse.

-Opstillingsbanegård: tre gennemgående spor + to blindspor i opstillingsbanegården. Der kan på anlægget i alt køres med 4 togstammer, to motortog samt en stationsmaskine

-Stationsspor til sammenstilling af godsvogne

-Lille remise til stationens Köf (eller Traktor 1)

-Alsted stationsspor: læssespor, pakhus til stykgods, øldepot og oliedepot. Det er således muligt at indsætte næsten alle typer godsvogne

-Sporene krummes let, så men undgår de løber parellelt med forkanten på anlægget

-I provinsbyen en række typiske huse: bungalows fra 30-erne, murermestrevillaer, tankstation, brugsforening, Jernbanehotel, posthus, rutebilstation. En del af husene laves så de kan udskiftes i en ældre og moderne udgave til hhv. epoke 3 og 4/5 – således kan anlægget dække flere perioder. Tilsvarende kan udskiftning af biler give forskelligt periodepræg.

-Baggrundskulissen knækker i enderne så der kan være bløde kurver (radius 400 med flexspor)på den synlige del af anlægget og mere krumme på den skjulte del (Radius 310).

-EW2 og EW 3 (lange sporskifter) på den synlige del, EW1 på den skjulte del.

Copyright © 2012 CompanyName.com